“Letters”
omdat letters het begin zijn van heldere afspraken, duidelijke besluiten en omkaderde acties.

“door Petra”
omdat het mijn kracht is die ik graag met u en uw bedrijf deel.

 

Notuleren is een vak apart, het is een kunst om datgene uit het besprokene te halen dat belangrijk is, in de juiste toon en met onmiskenbaar duidelijke afspraken. Dit in combinatie met een heldere actielijst is een waardevol document waarop teruggevallen kan worden. Een belangrijk hulpmiddel in het managen van uw bedrijf en het bereiken van uw doelstellingen.

 Ik laat letters spreken! Gestructureerd, duidelijk en hanteerbaar in uw bedrijfsvoering.


ACHTERGROND

Met jarenlange ervaring in de profit en nonprofit sector heb ik veel ervaring met bedrijfsprocessen, notuleren en corresponderen. Het zakelijk schrijven is voor mij een tweede natuur.

BETROUWBAAR

Alle informatie die ik hoor, zie en vastleg is veilig en geborgd. Na afloop van de opdracht worden alle gegevens gewist en vanzelfsprekend behandel ik alle informatie strikt vertrouwelijk. In de opdrachtbevestiging is een geheimhoudingsverklaring opgenomen. 

VAARDIG

Ik hou ervan om complexe materie, kernachtig en helder op papier te zetten. Taalkundig vanzelfsprekend correct. Ik werk met online tools, waaronder Microsoft 365.


Mijn werkwijze

 

 1. Neem contact met me op via het contactformulier op deze website, via mijn mailadres petra@lettersdoorpetra.nl of mijn mobiele nummer 06-20526606.
 2. We plannen een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 3. Ter voorbereiding op dit gesprek doe ik onderzoek naar uw bedrijf, wat is uw product of dienst, wat kan ik vinden aan bedrijfsterminologie? 
 4. Tijdens het kennismakingsgesprek probeer ik nog ontbrekende informatie te achterhalen. Denk hierbij aan een overzicht van de deelnemers aan de vergadering en een organogram van uw bedrijf.
 5. Zowel deze voorbereidingstijd als de tijd voor het kennismakingsgesprek worden u niet in rekening gebracht. Dit investeer ik graag in onze toekomstige samenwerking. 
 6. Alle afspraken worden vervat in een opdrachtbevestiging die we beiden ondertekenen. Hierin is vanzelfsprekend ook een geheimhoudingsverklaring opgenomen. 
 7. Ik ben aanwezig bij de vergadering, dat kan live op locatie of via Zoom of MS Teams. 
  Of
  Ik notuleer de vergadering achteraf door het uitwerken van een opname van de vergadering in Zoom of Teams of via een audiobestand. 
 8. Uitwerking vindt plaats in uw eigen huisstijl, format en lettertype. 
 9. U ontvangt binnen zeven werkdagen een accuraat uitgewerkt verslag in uw mailbox.  
 10. U als opdrachtgever bent en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het verslag. U beoordeelt de uitwerking, scherpt één en ander indien nodig aan en verspreidt het verslag onder de deelnemers.
 11. Bij vervolgopdrachten/terugkerende vergaderingen is het prettig om terugkoppeling te krijgen van uw aanpassingen zodat ik uw wensen nog beter kan meenemen. Mijn streven is dat u zo accuraat mogelijke notulen ontvangt en hoe meer ik uw bedrijf leer kennen, hoe meer dit het geval zal zijn.  
 12. Na afloop van de opdracht stuur ik u een factuur conform de eerder overeengekomen opdrachtbevestiging, bij terugkerende opdrachten (bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering) zal ik maandelijks factureren.