Letters laten spreken

Letters maken duidelijke zinnen, heldere afspraken, toegankelijke informatie voor medewerkers, zakenpartners, stakeholders en klanten. Informatie die de juiste toon raakt en mensen in beweging brengt. De clustering van letters om dat doel te bereiken is mijn kracht, die ik graag inzet voor uw bedrijf. Dit doe ik door middel van het notuleren en samenvatten van vergaderingen en gesprekken naar een kort en bondig stuk. Waarin uiteraard alle belangrijke informatie is vervat. Onafhankelijk, taalkundig correct en in de juiste toon. 

 

 


Het vastleggen van vergaderingen en gesprekken

 • Neutrale en onafhankelijke notulen
 • Het terugbrengen van complexe informatie naar een heldere uiteenzetting, waarop teruggevallen kan worden.
 • Duidelijke prijsstelling, twee verschillende soorten notulen met bijbehorend tarief.

Voorbeelden:

 • Raad van Toezicht en Raad van Commissaris vergaderingen.
 • ALV vergaderingen.
 • OR overlegvergaderingen.
 • MT vergaderingen.
 • Team-/projectvergaderingen.
 • Brainstormsessies/heidagen.
 • HR gesprekken ten behoeve van personeelsdossiers.

Hoe dan?

 • Aanwezig bij de vergadering op locatie,
 • Aanwezig bij de vergadering via MS Teams of Zoom.
 • Uitwerking van opgenomen vergadering via Zoom.
 • Uitwerking audiofragment (dictafoon) --> mits het overleg niet te veel deelnemers bevat en de voorzitter samenvat. 

Het opstellen, redigeren en de eindredactie voeren op teksten

 • Snelle oplevering van teksten conform de eerder afgesproken maatstaven.
 • Toegankelijke en duidelijke informatieverstrekking.
 • In één taal zetten van door verschillende personen aangeleverde teksten.
 • Eindredactie.
 • Hantering uurtarief; totaalprijs op aanvraag en afhankelijk van omvang van opdracht.

Voorbeelden

 • Missie-/ visie document.
 • Jaarverslag.
 • Bedrijfsplan.
 • Communicatie aan medewerkers, klanten en stakeholders.
 • Teksten voor op de website.

Hoe dan? 

 • In een gesprek worden de wensen helder met betrekking tot de toon, en de combinatie tussen visuals en tekst.
 • Hieruit komt een eerste concept dat we bespreken.
 • Als er teksten door anderen zijn aangeleverd zorg ik dat het stuk als eenheid voelt.
 • Dit bespreken we en indien gewenst kan ik schakelen met uw vormgever of communicatieafdeling voor de opmaak.