Mijn opdrachtgevers

 

Hoe ervaren ze mij?

 


In mijn nieuwe functie als Directie assistente is één van mijn taken notuleren.
Om dat goed onder de knie te krijgen heb ik Petra in de arm genomen voor coaching. Ik heb Petra leren kennen als een hele warme en sympathieke vrouw die goed is in haar vak als notulist. Ik ben erg blij met haar hulp.

 

Monique Arets

Directie assistent ProWonen


Sinds een paar maanden notuleert Petra onze MT-vergaderingen. Wat fijn om zo’n professionele ondersteuner te hebben! Petra werkt de verslagen uit alsof ze al jaren deel uitmaakt van onze organisatie.

Als ik Petra in een paar steekwoorden mag omschrijven: Snel, Enthousiast, Professioneel en Flexibel.

 

Anita Wissink

Directiesecretaresse Reggewoon


Ik heb Petra leren kennen als notulist van het zogenaamde BOSS Twente overleg. In dit platform overleggen de 14 Twentse gemeenten over de gemeenschappelijke economische agenda. Een onderwerp waar, gelet op de hoeveelheid geld en verschillende politieke belangen, de Twentse gemeenten zeker niet altijd op één lijn zitten. Dat klinkt door in het overleg waarvan Petra het verslag maakt. 

 

Ondanks de vele verschillende invalshoeken die in de BOSS Twente naar voren worden gebracht, slaagt Petra er in om de rode draad van het overleg bondig en scherp weer te geven. Iedereen kan zich, zonder aanpassingen, vinden in het verslag en niemand voelt zich in zijn of haar mening tekort gedaan. Voor mij altijd weer een aangename verrassing als ik het concept-verslag doorneem! Zonder inhoudelijke achtergrond de kern en de sfeer van het overleg goed samenvatten; Een kwaliteit waar ik graag gebruik van blijf maken. 

 

Johan Dijkstra

Gemeentesecretaris/algemeen directeur


"Ik vind notuleren het leukste wat er is", vertelde Petra mij tijdens onze kennismaking. "Dan moet ik jou hebben", reageerde ik spontaan. En zo geschiedde. 
 
Sinds kort notuleert Petra onze Raad van Toezicht- vergaderingen en dat doet ze op een prettige en professionele wijze. Haar verslaglegging is uitgebreid en tegelijkertijd to-the-point. Hoe ze dat doet? Haar passie is ook om zich te verdiepen in de organisatie - onze Stichting Brigantijn (Primair Onderwijs)- én ze brengt haar kennis en werkervaring bij andere besturen  mee. 

Suzanne Weenink
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Brigantijn

 


 

 

Petra maakt sinds een paar maanden de notulen van onze Raad van Toezicht vergaderingen.

Vanuit de achtergrond volgt ze de vergadering; discreet, deskundig en zeer prettig in de omgang. Ze pikt heel snel op wat we belangrijk vinden, het gewenste detailniveau. Haar taalbeheersing is uitstekend en de verslagen worden vlot aangeleverd.

 

Christien van Wijk

Voorzitter RvT de Bibliotheek Almelo en Theater Hof 88 Almelo


 

Petra heeft mooi werk geleverd. Snel, zorgvuldig en ondanks de vele klanten die ze heeft was ze voor ons heel flexibel.

 

Joanne Snijder

Beleidsadviseur


Petra heeft een aantal gesprekken voor ons genotuleerd en verwerkt tot verslagen. Dit deed ze op een hele kundige en bescheiden manier. Het waren soms gevoelige gesprekken en de aanwezigheid van Petra was hierin niet storend. Het gaf ons de mogelijkheid om ons op het gesprek en de persoon te richten, en wel een heel volledig en bondig gespreksverslag te hebben.
 
Sarah Blaauw
Eigenaar Kruks

 


Voor het herschrijven van een aantal documenten hebben wij Petra ingeschakeld. Tijdens een kort gesprek over onze wensen, werd haar meteen duidelijk wat er van haar verwacht zou worden.

Petra heeft ons, sneller dan verwacht, voorzien van compleet nieuwe opzetjes van de gevraagde documenten, Het was een korte, maar zeer fijne samenwerking!

 

Miranke Gortemaker

Office & Finance Assistant


Wij hebben Petra enige tijd geleden gevraagd de verslaglegging van de overlegvergaderingen tussen bestuurder en ondernemingsraad vast te leggen. Petra wist zich in een zeer korte tijd bekend te maken met de inhoud, wat resulteert in een heldere en gestructureerde verslaglegging met bijbehorende actiepuntenlijst. 

Erg fijn is dat Petra de geleverde verslagen zeer snel aanlevert zodat de voortgang van processen niet gehinderd worden. Naast dat ze snel en accuraat werkt is ze discreet en stelt vragen indien nodig.

 

Yvette Schafraad
Secretaris OR 


Ik werkte gedurende vijf dagen (in haar eerste opdracht als ZZP’er) samen met Petra. Ik heb haar ervaren als een bescheiden iemand en met een optimistische persoonlijkheid. Ze nam bij aanvang van de opdracht de tijd om te begrijpen wat haar opdracht is. Ook tijdens de opdracht toonde ze zich steeds sensitief en toetste ze geregeld haar adequaatheid. Hierbij is het haar goed gelukt om zich te verplaatsen in een context die geheel nieuw voor haar is. In de uitvoering van de opdracht is ze kritisch, hardwerkend en spande ze zich in om stukken snel en volledig aan te leveren. Samenvattend zou ik Petra aanbevelen bij alle letters die op papier moeten!

 

Tobias Kalverdijk

Teamleider a.i.


In de zes jaar dat ik intensief met Petra heb samengewerkt deed zij de verslaglegging van veel verschillende overleggen, die ik heb voorgezeten of bijgewoond. Ze is daarin service-gericht en proactief.

MT-, RvT-, OR-, projectoverleggen en strategische sessies worden door haar op een zeer goede en professionele manier vastgelegd. Ze is een snelle werker en is snel thuis in de materie. Bovendien is ze een positief en vrolijk mens, waardoor het heel plezierig is om samen met haar op te trekken in de verschillende overleggen.

 

Angelina Schoonewille

Bestuurder Kaliber Kunstenschool