Uitgebreid samenvattende notulen en actielijst

€ 70,00

Naast besluiten en acties wordt de kern van discussies en de gegeven informatie weergegeven.