Besluiten-/actielijst

€ 60,00

Alleen besluiten en de in de vergadering bepaalde acties worden weergegeven. Achtergrondinformatie en discussies worden niet opgenomen in het verslag.